(ඩයනා උදයංගනී)
               
ලබන වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන චක‍්‍රලේඛය සහ අයදුම්පත‍්‍රය ලබන සඳුදා (27) මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
               
එය ලබන අඟහරුවාදා (28) නිකුත් කරන පුවත්පත්වල සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.moe.gov.lk හි පළ කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.