( ජුඩ් සමන්ත සහ තිළිණි ද සිල්වා )

 
උත්සව සමයේ දිවයින පුරා සිදු කරන ලද වැටලීම් 512 ක් මිනිස් පරිභෝජනයට නුදුසුසු ආහාර අලවි කළ ව්‍යාපාරිකයින් 1543 කට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පැවසීය. 
 
සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් දිවයින පුරා ව්‍යාපාරික ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමක් සිදුකර ඇත. එහිදී ව්‍යාපාරික ස්ථාන 25,600 කට වැඩි  ප්‍රමාණයක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් පරීක්ෂාවට තිබේ.
 
සංචාරක හෝටල්, සුපිරි අලෙවිසල්, සිල්ලර අලෙවිසල්, සංචාරක ව්‍යාපාරිකයින්,අවන්හල්,ඇතුළු ව්‍යාපාරික ස්ථාන ඒ අනුව පරීක්ෂාවට ලක්කර ඇත. එම ව්‍යාපාරික ස්ථානවල තිබූ මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු රුපියල් 1,45,60,000 ක් වටිනා ආහාර තම බාරයට ගැනීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කර ඇත. 
 
මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කළ, අලෙවි කිරීම සඳහා ප්‍රර්ශනය කර සහ ගබඩා කර තබා ගෙන සිටි ව්‍යාපාරික ස්ථාන 25 කට මුද්‍රා තැබීමටද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කර ඇත. 
 
මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කළ ව්‍යාපාරිකයින් අතරින් අධිකරණ හමුවේ නඩු පවරා මේ වන විට අවසන් වී ඇති නඩුවලින් පමණක් රුපියල් 27,65,500 ක මුදලක් දඩ මුදල් ලෙස රජයට අය වී ඇති බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.