(ඩයනා උදයංගනී)

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ එකතු වන අළුවලින් ගඩොල් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

එහිදී එම අළු අවට පරිසරයට මුදාහැරීමක් නොකර අළු අංගන පරිශ‍්‍රයේදීම ගඩොල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලැබුණු යෝජනාවකට අනුමැතිය ලබාදීම වෙනුවෙන් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අද (12) අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ ගල් අඟුරු දහනයෙන් එකතු වී ඇති අළු තොගය හේතුවෙන් අවට ගම්මානවල ජනතාවට හා පරිසරයට ඇති වී ඇති අහිතකර බලපෑම සළකා එය කඩිනමින් ඉවත් කළ යුතුව පවතින බැවින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එහි පියවරක් ලෙස එම අළු පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන සඳහා ලබාදීමට තීරණය කෙරුණු බව අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ සඳහන්ව තිබේ.