(ෂෙල්ටන් හෙට්ටිආරච්චි)
 
2019 නුවරඑළිය වසන්ත උත්සව සමයට සපැමිණි විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නුවරඑළිය හාවාඑළිය මුත්තුමාරි අම්මන් දේවාලයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන තේරු උත්සවය හෙවත් පෙරහැර මංගල්‍යය සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී විය.
 
මුත්තුමාරි අම්මන් දේවාලයේ දායක සභාවේ සභාපති විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධන අමාත්‍ය වී රාධාක්‍රිෂ්නන් මහතා ඇතුළු දේවස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු පිරිසව ඉතා පිළිගත්හ.
 
තේරු උත්සවයට සංවිධානය කර තිබු පත්තින දෙවියන්, ගණදෙවියන් හා කතරගම දෙවියන් සඳහා වෙන් වෙන්ව සකස් කර තිබූ පෙරහැර සංදර්ශන රථ වෙත ගමන් කළ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආශිර්වාද ලබා ගත්තේය. දෙවොලේ දායක සභාවේ සභාපති අමාත්‍ය වී රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා විසින් සමරු තිළිණයක් විපක්ෂ නායකවරයා වෙත ප්‍රදානය කළේය.
 
මෙම අවස්ථාවට හිටපු අමාත්‍ය සී. බී. රත්නායක, හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ආර්. රාජාරාම්, නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු, නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු කීපදෙනෙක්ද සහභාගී වූහ.