(රන්ජන් කස්තුරි)

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ට යෝග්‍ය ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සකස්කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නව ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපනය කර තිබේ.

මීට ඉහතදී එනම් 2016 වසරේ මාර්තු මස 3 වැනිදා ජනාධිපතිවරයා විසින් පිහිටවනු ලැබූ ජාතික වැටුප් සහ සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව මේ මස 24 වැනිදින සිට අහෝසි කරන අතර නව කොමිෂන් සභාව මේ මස 25 වැනිදින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයකින් විධානය කර තිබේ.

නව ජාතික වැටුප් හා සේවක කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස එස්.රඝුග්ගේ මහතා පත්කර තිබෙන අතර කොමිසමේ ලේකම්වරයා ලෙස අනුර ජයවික්‍රම මහතා පත්කර තිබේ.

එම කොමිසමේ සෙසු සමාජිකයින් ගණන 12 වන අතර එම සමාජිකයින් වන්නේ සී.පී සිරිවර්ධන,දමිතා ද සොයිසා,ලලිත් කන්නන්ගර,ජනක සුගතදාස ,චිත්‍රාංගනී වාගිස්වර,චිත්‍රණි සේනාරත්න,කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු,ජී.එස් එදිරිසිංහ,එම්.සී වික්‍රමසේකර,වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන්,ඩී.අබේසූරිය සහ ලෙස්ලි ෂෙල්ටන් දේවේද්‍ර යන මහත්ම මහත්මීහූය.