(නිමල කොඩිතුවක්කු)

 

පැලවත්ත සහ සෙවනගල  සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ඇතුළු ආයතන 36ක්  රජයට පවරා ගනිමින් 2011 වසරේ ඉදිරිපත් කළ ඌණ ක‍්‍රියාකාරි ව්‍යවසායකයන් හෝ ඌණ උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීමේ පනත ඉවත් කරමින් නව පනත් කෙටුම්පතක්  බ‍්‍රහස්පතින්දා (20)  පාර්ලිමේන්තුවට  ඉදිරිපත් කරන බව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවැසීය.

නව  පනත මගින් පැලවත්ත සහ සෙවනගල  සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ඇතුළු ආයතන 36 යළිත් පෞද්ගලික අංශයට පැවරීමක් නොවන බවත් සඳහන් කළ කිරිඇල්ල මහතා එම ආයතන තවදුරටත් රජය භාරයේම පවතින බවත් කීය.

ඌණ ක‍්‍රියාකාරි ව්‍යවසායකයන් හෝ ඌණ උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීමේ පනත මගින් ව්‍යාපාර පවරාගැනීමක් සිදුවන බවට  ආයෝජකයන්ගේ ඇති භය  නැති කර ඔවුන් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම පනත ඉදිරිපත් කරන බවත් ඔහු පැවැසීය.

පැලවත්ත සහ සෙවනගල  සීනි කර්මාන්ත ශාලා යළි දයා ගමගේ මහතාට පැවරීමේ අරමුණින් මෙම පනත ඉදිරිපත් කර ඇතැයි නැගෙන චෝදනා ප‍්‍රතික්ෂ්ප කරන බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.