සුජිත් හේවාජුලිගේ
 
මිල ඉහළ දැමූ දින ඉන්ධන බෙදාහැරීමේදී සිදුවී තිබෙන වංචාවකින් ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගමට රුපියල් කෝටියකට ආසන්න පාඩුවක් වී ඇතැයි ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසීය.

 
මේ සිද්ධිය පිළිබඳ මූලික විමර්ශන අවසන් වීමෙන් පසුව වංචාවට වග කිවයුතු නිලධාරීන්ට තාරාතිරම නොබලා දඬුවම් දෙන බවත් සිදුවූ පාඩුව ඒ නිලධාරීන්ගෙන්ම අය කර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් ඇමතිනරයා කීය.
 
සිද්ධියේ පරීක්ෂණ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට බාරදෙන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.