තවත් ඇමැතිවරු කිහිප දෙනෙක් මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

චමල් රාජපක්ෂ - සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය

එස් බී දිසානායක - අධිවේගී මාර්ග හා මාර්ග  සංවර්ධ අමාත්‍ය

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි - ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඡායාරූප - ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය