(තිළිණි ද සිල්වා)
 
යාපනය ඩෙල්ෆ් දුපතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන රජයේ අරමුදල් ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් අවභාවිත කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පැමිණිල්ලකට අදාළව විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට, වත්මන් රජයේ ආයතනවල සිදුව ඇතැයි කියන වංචා හා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.
 
එහි පොලිස් ඒකකය විසින් මේවන විටත් පැමිණිල්ලට අදාළ මූලික විමර්ශන ආරම්භ කර ඇතැයි එහි ප‍්‍රකාශකයෙක් ලංකාදීපයට පැවසීය.
 
ඩෙල්ෆ් ප‍්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් තම අභිමතය පරිදි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන ටෙන්ඩර් තම හිතවතුන්ට ලබා දෙන බව අදාළ පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.
 
ඒ අනුව ප‍්‍රසිද්ධ ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් ඩෙල්ෆ් ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සිදු නොකරන බව පැමිණිල්ලේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන බව එම කොමිසමේ ප‍්‍රකාශකයා  සඳහන් කළේය.