චීනයට අයත් චැන්ජි-4 යානයෙන් සඳ වෙත ගෙනගිය බීජ සාර්ථකව පැළවී දළු ලා ඇතැයි එරට ජාතික අභ්‍යවකාශ පාලක මණ්ඩලය පවසයි.
 
එය මෙතෙක් සඳමත සිදු වූ ප්‍රථම ජෛවවිද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.
 
එමෙන්ම මෙය දීර්ඝකාලීන අභ්‍යවකාශ ගවේශන සඳහා වැදගත් පියවරක් වනු ඇති බව ද පැවසේ.
 
මෙසේ පැළ කරනු ලැබූයේ පුළුන් සහ අර්තාපල් බීජ බවත් පුළුන් ඇට පැළවී ඇති බවත් සඳහන් වේ. පොළවෙන් ගෙනගිය පස් කොටසක බීජ පැළ කරනු ලැබීය.
 
පෘථිවියට නොපෙනෙන සඳේ අඳුරු පැත්තට යැවූ ප්‍රථම යානය චැන්ජි-4 වන අතර පසුගිය ජනවාරි 03වනදා එය සඳ මතට පතිත කරවනු ලැබිණ.
 
මීට පෙර ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සාර්ථකව බීජ පැළ කරනු ලැබූ නමුත් සඳ මත එවැන්නක් සිදුකළ ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස මෙය සඳහන් වේ.
 
(බීබීසී ඇසුරිණි - 085)

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-46873526