( මනෝප්‍රිය ගුණසේකර )


ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහි  විභාග වන  ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදි කිරීමේදී  මුදල් අවභාවිත කළැයි කියන  නඩුව යළි කැඳවන ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා  නඩුවට එරෙහිව මූලික විරෝධතාවක් ගොනු කිරීමට  නියමිතය.


අද පැවැති නඩු විභාගයේදී  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි  ජනාධිපති නීතීඥ රෝමේෂ් ද සිල්වා මහතා  විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයට මේ සම්බන්ධයෙන්  දැනුම් දුන්නේය.