(සුමතිපාල දීයගහගේ සහ  ඩී.ජී. සුගතපාල)

කියවීම හෝ ලිවීම යන අංශයන්හි හැකියාව නොමැති බන්ධනාගාරගතව සිටින තරුණ රැඳවියන්ට එම දැනුම ලබාදීමේ සාක්ෂරතා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගාල්ල බන්ධනාගාරය කටයුතු කර තිබේ. 

වයස අවුරුදු 18ට වැඩි තරුණ රැඳවියෝ 10 ක පමණ පිරිසක් මෙම වැඩපිළිවෙළෙහි  ඉගෙනුම ලබමින් සිටිති.

ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරී ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ප්‍රධාන ජේලර් එල්. පී. පේරුසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ගාල්ල නොවිධිමත් අධ්‍යාපන ඒකකයේ උපදේශකයින්ගේ සහාය ඇතිව,මෙම  වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

මෙහිදී ශාක්ෂරතාවය ලබන ඇතැම් තරුණ රැඳවියන් අතර තම නම පවා ලියා ගැනීමට නොහැකි තරමට අකුරු නොදන්නා අය ද සිටින බව වාර්තාවේ.

මෙම තරුණ රැඳවියන්ට අවශ්‍ය දැනුම හා අධ්‍යාපනය ලබාදී ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කර යහපත් පුරවැසියන් ලෙස නැවත සමාජගත කිරීමේ අරමුණ මත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බව ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරී ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතා පැවසීය.