(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට(19) පෙරවරු  8.00 සිට පස්වරු  5.00 දක්වා පැය නවයක කාලයක් කැලණිය, පෑලියගොඩ, වත්තල, බියගම, මහර,දොම්පෙ,ජා ඇල, කටුනායක, සීදූව, යන ප‍්‍රදේශවල ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

එමෙන්ම ගම්පහ ප‍්‍රාදේශීය සභා බල ප‍්‍රදේශයේ ඇතැම් ප‍්‍රදේශවලට පමණක්  එම කාළය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බවද එම මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ කෙටි දුරකථන අංකය වන 1939 ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකි බවද එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.