(ජයන්ත සමරකෝන්)

කොළඹ මහ නගර සභාවට නගරයේ කසළ පුත්තලම අරුවක්කාලු කසළ අංගනයට බැහැර කරලීම සඳහා දෛනිකව ප්‍රවාහන ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 30 ක මුදලක්  දැරීමට සිදුවී ඇතැයි එහි කොමසාරිස්  පාලිත නානායක්කාර මහතා පවසයි.

දිනපතා ලොරි රථ 30 ක් යොදවා කසළ ප්‍රවාහනය සිදුවන අතර,  එක් ලොරි රථයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක් ගෙවන බවද ඒ මහතා කීය.

මෙම එක් ලොරියකට දිනකට යා හැකි ගමන් වාර ප්‍රමාණය එකක් බවද  ගෙන යා හැකි ප්‍රමාණය උපරිමය ටොන් 15 ක් බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

නගරයේ ගොඩ ගැසී තිබූ කසළ මෙට්‍රික් ටොන් 3000 ක් අතරින් අද වනවිට 1500 ක් ඉවත්කර ඇතැයි ද කී කොමසාරිස්වරයා දෛනිකව එකතුවන කසළ ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 600 ක් බවද පෙන්වා දුන්නේය.

මෙම ලොරි රථවලට පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදී ඇතැයි ද නගර සභාව සඳහන් කරයි.