(දාපනේ ජයන්ත නානායක්කාරන්න)


පසුගිය 11 දා පැවැත්වීමට නොහැකිව කල් තබන ලද කොළොන්න ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සැසිවාරය  අද පැවති අතර එහිදී  සභාපති ටී.රූපසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

පසුව නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් විසින් නාන බද්ධක් පිළිබඳව සභාවට යෝජනාවක් කිරීම හේතුවෙන් සභාව උණුසුම් තත්වයකට පත්විය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුනේ මන්ත්‍රී ටී.එල්. තුසිත මහතා කියා සිටියේ  කොළොන්නේ නාන තොටුපලවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් ඉන් ඉහළ ආදායමක් ලබාගත හැකි බවයි.

කෙසේ උවද මෙම යෝජනාව කිසිදු පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කිසිවෙකු ස්ථිර කර නැත.