(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

 කොටි සංවිධානයෙන් වළ දමන ලදැයි  පවසන මුදල් සහ රන් සොයා මඩු ප්‍රදේශයේ මාවිල්ලු රක්ෂිතයේ කැනීම් කටයුතු කළ පුද්ගලයින් 8 දෙනකු අද (20) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් සමඟ ගොල්ඩ්  හන්වර් යන නමින් හඳුන්වනු ලබනනන ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් හා උදලු  ආදියද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පරයානකුලම් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන්  විසින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.