(මනෝජ් හර්ෂික)
 
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු පීඨ දින නියමයකින් තොරව වසා දැමීමට පාලන අධිකාරිය අද (30) තීරණය කර ඇත.

විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය පිරිසකගේ අත්තනෝමතික කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා හේතුවෙන් අනෙකුත් ශිෂ්‍යයන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා  විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් සියලුම නේවාසිකාගාර අද(30) පස්වරු 2.00 පෙර වසා දමන බැවින් සිසුන්ට ඒවායින් ඉවත්වන්නැයි  බලධාරීහු පවසති.