(ඩයනා උදයංගනී)

කසල කළමනාකරණය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරීම මෙන්ම ලංකාවේ සියලූ ප්‍රධාන නගරවල කසල කළමනාකරණය එක් මධ්‍යම කසල කළමනාකරණ අධිකාරියක් යටතට ගෙනඒම ඒම වහාම කළ යුතුයැයි මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය. අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ බව පැවසුවේ මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී අද (20) පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනි.

ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සහ අමාත්‍යාංශවලට කසල කළමනාකරණය කිරීම අපහසු බව කී ඇමතිවරයා එය එක අධිකාරියක් යටතේ කළ යුතු බවත් ඒ වෙනුවෙන් තම අමාත්‍යාංශයේ වගකීම් ඉදිරි කාලයේ දී ඉටුකරන බවත් පැවසීය.