අංජුල මහික වීරරත්න
 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ  ඇමැතිවරුන් දෙදෙනෙකු මෙවර කැබිනට් සංශෝධනයේදී විශේෂ කාර්ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස පත් කිරීමට තීරණය  කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි සඳහන් කරයි. 
 
එම ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා මෙතෙක් දරන අමාත්‍යංශ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තරුණ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට පැවරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
 
හෙට (22) සිදු වන කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයේදී මෙම නව වෙනස සිදු වන බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.