( හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස්)
ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත විශාලතම යුද නෞකාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් මේ මස 22 වැනි දා මිලදී ගැනීමට නියමිත බව ඉන්දියාවේ ‘‘ හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස්  “ පුවත්පත වාර්තා කර සිටී.
ලබන 22 වන දා ඉන්දියාවේ ගෝවා හි පැවැත්වෙන උත්සවයකින් අනතුරුව මෙම යුද නෞකාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට භාර දීමට නියමිත බවද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.
ඉන්දීය රුපියල් කෝටි දහසක වියදමකින් මෙම යුද නෞකාව නිපදවා ඇති  අතර එහි දිග මීටර් 150ක් වේ. ටොන් 2400 කට වැඩි  බරක් ගෙන යා හැකි මෙම නෞකාව ගෝව ප්‍රාන්ත රජයට අයත් ෂිප්යාඩ් ලිමිටඩ් සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇත.
දැනටමත් එම යුද නෞකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර ඇති බව වාර්තා වන අතර ගෝව නගරයේදී එය නිලවශයෙන් බාරදීමෙන් පසු ලබන අගෝස්තු 2 වැනිදා  ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයට ළඟා වීමට නියමිතය.