(අප්සරා යෝසිත් විජේසූරිය)

‘‘මේ මස 22, 23,24, දිනවලදී  අධික වර්ෂා තත්වයක් ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇති බැවින් එයින් ඇති විය හැකි ගංවතුර නායයෑම්  සහ වෙනත් හදිසි අවස්ථාවන් සඳහා පෙර සූදානමින් සිටීය යුතුයි.‘‘ යැයි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර පි‍්‍රයදර්ශන යාපා මහතා රත්නපුරදී  පැවසුවේය.

‘බෝට්ටු සහ ඔරු සේවා යෙදවීම පිළිබඳ සොයා බැලීමේ වගකීම පොලිස් ස්ථාන වෙත පවරනවා. ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් මගින් එය නිසි අයුරින් විධිමත්ව  සිදුවන්නේ නෑ‘‘ යයි ද ඔහු කීවේය.

පසුගිය 26 ඇතිවූ ගංවතුර නායයාම් විපත් සම්බන්ධව රත්නපුර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයදී ජූනි 19 දා පැවති ආපදා කළමනාකරණ ප‍්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී  අමාත්‍යවරයා මෙසේ ද පැවසුවේය.

‘මෙය අනවශ්‍ය බියක් ඇතිකර ගතයුත්තක් නොවේ. උපකල්පනයක් පමණයි. සූදානම කාහටත් පහසුවක්. දිස්ත‍්‍රික්කයේ ආපදාවට පත් සියලු පවුල්වලට රුපියල් 10000ක දීමනාව හිමිවනවා. මේ වනවිට සමහර ප‍්‍රදේශවල ගෙවා තිබෙනවා. තවත් ප‍්‍රදේශවල ගෙවීම් කටයුතු සිදුවනවා. ඒවගේම අවතැන් කඳවුරුවල සිටින ඒ අය පදිංචිව සිටි නිවාසවල නැවත පදිංචිය නුසුදුසු බවට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් තහවුරු කළ අයත් සිටිනවා. ඒ අය සඳහා පදිංචියට සුදුසු බවට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සහතික කළ හඳුනාගත් ඉඩම් ලබාදීමටත් එම ඉඩම්වල නිවාස ඉඳීකිරීමට නිවාස අධිකාරිය සමග එක්ව අප අමාත්‍යංශය මගින් රුපියල් ලක්‍ෂ දොළහක් ලබාදෙනවා‘‘ යැයිද ඇමැතිවරයා එහිදී කීවේය.