මනෝප්‍රිය ගුණසේකර
 
ගාලු වරායට එපිට මුහුදේ පාවෙන අවි ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාමට සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 355 ක අල්ලස් මුදලක් ලබාදීම හා ලබා ගැනීම යන චෝදනාව මත තමන් නිවැරදිකරුවන් බව ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම් සමාගමේ සභාපති මේජර් නිශ්ශංක සේනාධිපති සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී මේජර් ජනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු  ශෂී මහෙන්ද්‍රන් මහතාට දැනුම් දුන්නේය.


ඒ අනුව ඔවුන්ට චෝදනා කියවා දුන් අවස්ථාවේ දී සැකකරුවන් නිවැරදිකරුවන් බව පැවසු අතර ඒ අනුව නඩුව විභාග කිරිමට මහාධිකරණය තීරණය කළේය.