(ක්‍රිෂාන් ජීවක ජයරුක්)

තමන්ට පන්සල් තහනම් ඇත්තේ කුමන වරදකටද යන්න තමා නොදන්නා බවත් තමා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සහ ලංකාව පුරා පන්සල් ඇතුළු ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට තමන් විශාල මුදලක් වෙන් කර ඇති බවත් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මාතර දී පැවසීය.

විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පන්සල් ඒ මහතා පන්සල් තුළට වැද්ද නොගැනීමට විහාරාධිපතිවරුන් පිරිසක් තීරණය කිරීම පිළිබඳව මෙම උත්සවයේ දී අදහස් දක්වමින් ඔහු ඒ බව කීය.

අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සහභාගී වන උත්සව වර්ජනය කිරීමට ද මාතර දිස්ත්‍රික් විහාරාධිපති සංගමය තීරණය කර තිබු නමුත් මාතර උයන්වත්ත පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති සමෘද්ධි හිමිකම්පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයේ දී එවැන්නක් සිදු නොවීය.

ඒ සදහා විහාරාධිපති හිමිවරු ඇතුළුව භික්ෂූන් වහන්සේලා 40 නමක් පමණ වැඩම කර සිටියහ.

අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙනදාට වඩා එම හිමිවරුන්ට සමීප වී කටයුතු කළ අයුරු දැක ගන්නට ද ලැබිණි.