16 දෙනකුගෙන් සමන්විත අලි රංචුවක් පසුගිය දින කිහිපයේදී හම්බන්තොට සූරියවැව, අන්දරවැව සහ තිස්සපුර ඇතුළු ගම්මානවලට කඩා වැදී වගාවන් රැසක් විනාශ කර ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

අලින් ගම්මාවැදීමට ප්‍රධාන හේතුව හම්බන්තොට කැළෑ එළි කිරීම බව ද ඔවුහු පවසති.

(අලි මිනිස් ගැටුමේ තවත් පැතිකඩක් පහත වීඩියෝවෙන්.)