(පුෂ්පකුමාර ජයරත්න)

බීමට ජලය සොයා ඉබ්බාගමුව කුඹුක්වැව නගරයට වන අලින් පස් දෙනකු අද (12) අලුයම පැමිණිම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි ලෙස බියට පත්වූහ.

පවතින දැඩි නියඟය නිසා මෙම අලි රංචුව ජලය සොයා මෙපමණ දුරකට එන්නට ඇතැයි කියැවේ.

එම අලින් ආපසු යාමට නොහැකිව කුඹුක්වැව නගරයේ වත්තක රැඳී සිටි අතර අද පස්වරුවේ වන ජීවී නිලධාරීන් අලින් පලවා හැරීමට නියමිත ය.මෙම ප්‍රදේශයට අලි රංචුවක් පැමිණි ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව කියැවේ.