(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)
 
අල්ලස් පනත යටතේ මෙතෙක් ආවරණය නොවු පෞද්ගලික අංශය ඇතුළුව අංශ කිහිපයක්ම අල්ලස් පනත යටතට පත් කරමින් එම අංශද ආවරණය වන අන්දමට අල්ලස් නීතීය සංශෝධන කරමින් නීතී කෙටුම්පත් කරන බව අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා පැවසීය.
 
පෞද්ගලික අංශය ඇතුළුව විවිධ අංශ වල අල්ලස් ලබා ගැනීමේ සිද්ධීන් දිනෙන් දින ඉහළ යෑම හේතූවෙන් එම අංශද ආවරණය වන අන්දමට අල්ලස් නීතීය සංශෝධන කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම පියවර ගත් බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් විද්වත් අදහස් ලබාගැනීමෙන් අනතුරව අදාළ අංශද ආවරණය වන අන්දමට නීතී කෙටුම්පත් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විටත් නීතී කෙටුම්පත් දෙපාර්තමෙන්තුව විසින් සිදු කරන බව වාර්තා වේ.
 
ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශයේ අල්ලස් ලබා ගැනීම, ලිංගික අල්ලස් ලබා ගැනීම, ක‍්‍රීඩා අංශයේ අල්ලස් ලබා ගැනීම මෙන්ම විදේශිය රාජ්‍ය සේවකයින් අල්ලස් ලබා ගැනීමේ සිද්ධීන් මෙන්ම එම අංශවල අල්ලස් ඉල්ලීමේ සිද්ධීන්ද ආවරණය වන අන්දමට අල්ලස් නීතීය සංශෝධන කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.
 
මීට අමතරව වත්කම් බැරකම් පණතේද ඇතැම් සංශෝධනයන් සිදුකරමින් එම පණතටද අදාළ වන අන්දමට නීතීය කෙටුම්පත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයිදූ වාර්තා වේ.
 
නීතීය සංශෝධනය කිරීමට අමතරව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම සඳහා බුද්ධි අංශයක් ඇතුළු අළුතින් ඒකක පහක් ස්ථාපනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් බුද්ධි අංශයට අමතරව අල්ලස් කොමිසම සඳහා විශේෂඥ විමර්ශන ඒකකයක්, විශේෂ නිවාරණ අංශයක්, වෝහාරික පරිගණක අංශයක්, වින්දිතයින් හා සාක්කිකරුවන් ආරක්‍ෂා කිරීමේ ඒකකයක්ද ස්ථාපනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් වාර්තා වේ.