සුජිත් හේවාජුලිගේ

වාරාය හා නාවුක අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කරනු ලැබ සිටිති.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදයක සභාවේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ඒ තනතුරේ නිල කාලය ඉකුත්  10 වැනිදා අවසන් වුණු අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් මහින්ද සමරසිංහ මහතා මෙසේ පත් කරනු ලැබ ඇත්තේ ඒ පුරප්පාඩුව සඳහායි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට එක් සමාජිකයකු තමන්ගේ අභිමතය පරිදි පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට හැකියාව පවතී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තවත් සමාජිකයන් 6 දෙනෙකුගේ නිල කාලයද ලබන මාසයේ අවසන්වීමට නියමිතය. මෙහි සාමාජිකයකුගේ නිල කාලය වසර තුනකි.

කතානායක , අගමැති හා විපක්ෂ නායක මෙම සභාවට නිල බලයෙන් පත්වෙති.කතානායකවරයා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.

ස්වාධීන කොමිසන් සභාවලට සාමාජිකයන් පත් කිරීම,  ඉහළ ස්වාධීන තනතුරු වලට සාමාජිකයන් පත් කිරීම මෙම සභාවට පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීම් අතර වෙයි.