විනීතා එම් ගමගේ
 
අධිවේගී මාර්ගවලින් මෙතෙක් ලැබූ දිනෙක ඉහළම ආදායම වන රුපියල් කෝටි තුනක ආදායමක් ඉකුත් 11 වැනිදා උපයා ගෙන ඇතැයි අධීවේගී මාර්ග නඩත්තු හා කළමණාකරණ අධ්‍යක්ෂ එස්  ඕපනායක මහතා ලංකාදීපයට අද පැවැසීය. 

 
එදින වාහන 105,000 ක් පමණ අධිවේගී මාර්ගවලට ඇතුල් කර ඇතැයි ද එයින් වැඩි  ප්‍රමාණය කොළඹින් පිටට යන වාහන බව ද  ඕපනායක මහතා කීය. 
 
14 වැනිදා සවස් භාගයේ විශාල වාහන තදබදයක් තිබූ බවත් පැය කිහිපයක් තුළ වාහන 40,000 කට වඩා අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුල් වීම නිසා ඇතිවූ මෙම තදබදය හේතුවෙන් අනතුරු ගණනාවක් සිදුව ඇති බවත් හෙතෙම ප්‍රකාශ  කළේය.  15  වැනිදා ද වාහන 80000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුල් වී ඇති අතර දෙකෝටි අනූ ලක්ෂයකට ආසන්න ආදායමක් ලබා ඇති බවත් පැවසූ ඒ මහතා මේ අතරින් ද වැඩි ප්‍රමාණයක් කොළඹින් පිටවූ වාහන යැයි ද කීය.
 
මෙතෙක් කොළඹින්  පිටට යන වාහන වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණත් අද සිට කොළඹට ඇතුල්වන වාහන සංඛ්‍යාව වැඩි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු පැවැසීය.