(රංජන් කස්තුරි)

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී.රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයකු අමාත්‍යංශ සේවකයකුට පහර දී ඇතැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

එම ගැටුම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට සහ මුදල් සහ අතිරේක ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබෙන බවද එම අමාත්‍යංශය කියයි.

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයකු තමාට පහරදුන් බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සේවකයකු තලංගම පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබිණි.