(ඩයනා උදයංගනී)

දින දෙකක් පමණ තිස්සේ ඇද හැලූණු අධික වැසි හේතුවෙන් අත්තනගලූ ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

අත්තනගලූ ඔයේ ජල මට්ටම දූනමලේ ජල මිනුම් ස්ථානය අසලින් මහා ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඒ අවට රුක්ගහවිල, වාරණ යන ප‍්‍රදේශ හා අවට මාර්ග ජලයෙන් යටව ඇතැයි වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ (ජලවිද්‍යා) ඉංජිනේරු පී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.

ජල මට්ටම තව දුරටත් ඉහළ ගියහොත් ගම්පහ ජාඇල මාර්ගයේ කිරිඳිවිට, අකරවිට හා මාකෙවිට ප‍්‍රදේශවල මාර්ග මෙන්ම ගම්පහ - මිනුවන්ගොඩ මාර්ගය මෙන්ම ඉහළගම, මැදගම හා පහළගම යන ප‍්‍රදේශ ද ජලයෙන් යට විය හැකි බව අධ්‍යක්‍ෂවරයා කීය.