(විනිතා එම්. ගමගේ)

රජයේ සේවයේ විධායක නිලධාරින්ට ටයි පටිය සහිත ඇඳුම අනිවාර්ය වී අදට වසර 29 කි. එදිනම සිදුවූ තවත් සිද්ධියක් ලෙස දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට බම්බු ගේට්ටු සවි කිරීමට රජය ගත් තීරණය ද පෙන්වා දිය හැක.


මේ තීන්දු දෙකම ගන්නට රජයට සිදුවූයේ මීට  වසර 29 කට පෙර සිදුවූ ඉතිහාසයේ ඛේදජනකම දුම්රිය අනතුර අද වැනි දිනෙක සිදුවූ බැවිනි.

අළුත්ගම සිට ගාල්ල බලා ධාවනය වූ දුම්රියේ පාසැල් දරුවන් රැගත් වෑන් රථයක් හැපීමෙන් දරුවෝ 51 දෙනෙක් මිය ගියහ. එම අනතුරෙන් තවත් දරුවෝ 61 දෙනෙක් තුවාල ලැබූ අතර සිවිල් වැසියෝ 14 දෙනෙක් ද තුවාල ලැබූහ. මේ ඛේදාන්තය සිදුවූයේ 1989 ජවාරි මස 17 වැනිදාය.

එවකට දුම්රිය බම්බු ගේට්ටු තිබුනේ නැත. අනාරක්ෂිත දුම්රියහරස් මාර්ගය හරහා දැමු වෑන් රථයේ පිරී සිටි පුංචි දරුවෝ 38 දෙනෙක් එතැනදීද තවත් 23 දෙනෙක් රෝහල් වල දීද මිය ගියහ.

රටක් හැඬවූ මේ අනතුර සිදුවූ දා මහනුවර තවත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් සිදුවෙමින් තිබිණි. ඒ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති පදවියේ දිවුරුම් දීමය. ඔහු දිවුරුම් දීමෙන්  පසු පැවැති විවිධ ආගමික වැඩසටහන් වලට සහභාගි වෙමින් සිටින අතර මේ ඛේදාන්තය සවන් වැකිණි.

වහා දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරිවරයා කැඳවන ලෙස ජනාධිපතිවරයා නියෝග කළේය. එවකට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා වූයේ ඩී. සී. ලේල්වල මහතාය. කොළඹ සිටි ඔහු වහා නුවර ගියේය. ඇඳුම ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් නොදැක්වූ ලේල්වල මහතා කාර්යාලයේ සිටි අන්දමින්ම ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියට ගියේය.

අභිනව ජනාධිපතිවරයාගේ පළමු රාජකාරිය වූ මේ හමුවට දුම්රිය ලොක්කා පැමිණි අන්දම ජනාධිපතිවරයාගේ සිත් ගත්තේ නැත. ඒ ගැන ලේල්වල මහතාට දොස් කී ජනාධිපතිවරයා සිය පළමු නියෝගය ලෙස රජයේ විධායක නිලධාරින්ට ටයි පටිය සහිතව සිය ඇඳුම ඇඳීමට නියෝග කළේය.

එහි දී ගත් අනෙක් තීරණය වූයේ සියලුම දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට උණ බම්බුවකින් ගේට්ටුවක් බැගින් දැමීමටත් ජනසවි ලාභි්න් එහි රාජකාරි සඳහා යොදවා දීමනාවක් ගෙවීමටත් නියම කිරීමයි.