(ගයාන් සූරියආරච්චි)

හදිසි අනතුරු සහ සොර සතුරන්ගෙන් සිදුවන හානි හඳුනාගැනීම සඳහා මෝටර් රථයේ ඩෑෂ් බෝඞ් එකට සවිකරන කැමරාව ඔබට විශාල ආයෝජනයක් වනු ඇත.

චීන තාක්‍ෂණික සමාගමක් වන අන්කර් සමාගම  හඳුන්වාදෙන රෝවා ඩෑෂ් කැම් නම් උපකරණය වැඩි හිරුළියක් පවතින දිනක වුවද උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන පරිදි සකසා ඇත.

තත්ත්පරයකට රූප රාමු 30 ක් පමණ පිටිගත කළ හැකි අතර සෝනි කැමරා සංවේදකයක් මෙහි අන්තර්ගතවේ. පුළුල් කෝණ ආවරණය කෙරෙන කාචය මගින් මාර්ගයේ මංතීරු 4 ක් මෙමගින් ආවරණ කළ හැකිය. 

අඟල් 2.4 ක එල්.සී.ඞී. තිරයෙන් වීඩියෝ නැවත නැරැඹීමේ හැකියාවද තිබේ. අඩු ආලෝක තත්ත්වයකදී වුවද පැහැදිලි දසුන් ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත. මෙහි සටහන්වන වීඩියෝ වයිෆයි හරහා වෙනත් උපකරණයකට හුවමාරු කළ හැක. මෙය ඩොලර් 68 ක් වන බව සඳහන්වෙයි.