(ගයාන් සූරියආරච්චි)
ලෝකය මවිතයට පත්කරමින් වසර හයකට පසුව ඉතා අධිවේගී "බුලට් දුම්රිය" පසුගියදා චීනය හඳුන්වා දුන්නේය.

මෙය පැයට කිලෝමීටර 350 ක වේගයෙන් ගමන් කරන අතර එය හඳුන්වනු ලබන්නේ "ෆක්ෂින්ග්" නමිනි. මෙය වෙළෙඳ මට්ටමින් භාවිත කෙරෙන ලෝකයේ වේගවත්ම දුම්රිය ලෙසද ඔවුහු පවසති.

2011 වසරේදී බුලට් දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීම හේතුවෙන් ජීවිත 40 ක් අහිමිවී 191 දෙනෙකුට බරපතළ තුවාල සිදුවිය. ඉන් අනතුරුව බුලට් දුම්රිය උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර 300 ක් දක්වා අඩුකිරීමට නියෝග කෙරිණි.