(ගයාන් සූරියආරච්චි)

අධික මාර්ග තදබදය සහිත මාර්ගවල ජංගම දුරකතන භාවිත කරමින් බයිසිකල් පදින තරුණයන්ට වැට බැඳීමට නෙදර්ලන්ත දුරකතන සමාගමක් සහ නාගරික මෝටර් රථ අධිකාරිය දුරකතන සම්බන්ධතා ජාලය අඩපණ වන බයිසිකල් අගුලක් නිපදවා තිබේ.
මෙය හඳුන්වනු ලබන්නේ ‘සේෆ් ලොක්’ යනුවෙනි.

මෙය ‘ඇප් ‘ එකක් මගින් ක‍්‍රියත්මක වන අතර එය විවෘතවීමත් සමඟ එකවරම ජංගම දුරකතන සම්බන්ධතා ජාලය ක‍්‍රියාවිරහිත වෙයි. එවිට පැදිකරුවාට ලබාගත හැකිවනුයේ හදිසි ඇමතුම් පමණකි. ඉන් බයිසිකලය අගුලූ දැමූ විට නැවත ජංගම දුරකතනය සුපුරුදු පරිදි ක‍්‍රියාත්මකවේ.

මින් මගින් පැදිකරුවා රසවිඳින සංගීතයට බාධා ඇතිනොවන අතර නෙදර්ලන්ත මෝටර් රථ ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසනුයේ  ආරක්‍ෂක අගුලූ ක‍්‍රමය මෙම වසර අවසන් වන විට ඩොලර් 110 ක මුදලකට වෙළෙඳපොළට හඳුන්වාදෙන බවය.