(ගයාන් සූරියආරච්චි)

දියුණුවෙන් දියුණුවට පත්වන විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය තවත් ඉදිරියට ගෙනයාම අරමුණු කරගෙන සමාගම් ප‍්‍රධානීන් කීපදෙනකු එක්ව පරිසර හිතකාමී ස්වයංක‍්‍රීය මෝටර් රථ නිපදවීමට සැලසුම්කර තිබේ.

ඉන්ටෙල් සහ ටොයොටා සමාගම මූලිකව තවත් සමාගම් කීපයක් ඔවුන් හා එක්වී තිබේ. ඉදිරි සැලසුම් ලෙස දත්ත සහ සිතියම් නිර්මාණ බෙදාහදා ගැනීමටත් රියැදුරුට සහාය ලබාදීමේ තාක්‍ෂණය තවත් සංවර්ධනය කිරීමටත් සමාගම් සූදානම් වෙයි.

ස්වයංක‍්‍රීය මෝටර් රථ නිපදවීමේ විෂය මූලික කරුණු එකට එක්රැස් කර තබාගැනීමේ අරමුණ වනුයේ පරිසර හිතකාමී මෝටර්රථ මෙන්ම බුද්ධිමත් ලෙස රියපැදවීම වැනි ඉදිරියේදී නැඟී එන තාක්‍ෂණික සේවාවන්ට සහායවීම සඳහාය.

ඩෙන්සෝ, එරික්සන්, ඉන්ටෙල්, නිපොන්, ටෙලිග‍්‍රාෆ්, ටොයෝටා මෝටර් කෝපරේෂන් සහ ටොයෝටා ඉන්ෆෝ ටෙක්නොලොජි සෙන්ටර් කෝපරේෂන් ඇතුළු තවත් සමාගම් කීපයක් මෙම විෂය මූලික දත්ත පරිගණක ගත කිරීම හා එකතුවී තිබේ.