(ගයාන් සූරියආරච්චි)

තවත් දශක කීපයකින් සඳ මත දරුවන් උපදිනු ඇතැයි අභ්‍යවකාශ පිළිබඳ දැවැන්ත විද්‍යාඥයකු සඳහන් කර තිබේ. 

ඒ 2050 වසර වන විට සඳමත පිහිටුවන ගම්මානයට පවුල් පිටින් පදිංචිය යාමත් සමඟය. යුරෝපා අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ තානාපති සහ ‘සඳ ගම්මානය’ යෝජනා ක‍්‍රමය ක‍්‍රියාත්මක කරන මහාචාර්ය බර්නාඩ් ෆොයින්ග් ඒ බව සඳහන් කළේ පසුගියදා පැවැති සමුළුවකදීය.

2030 වසර වන විට සඳමත ගම්මානය ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය පුරෝගාමී විද්‍යාඥයන්, ඉංජිනේරුවන් සහ තාක්‍ෂණික ශිල්පීන් 10 දෙනකු පමණ සම්බන්ධ කරගැනේ. 2040 පමණ වන විට ඔවුන් 100 ක් දක්වා වැඩිකිරීමටත් බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු පැවැසීය