(ගයාන් සූරියආරච්චි)

බැටළු පැටවකුගේ කළල වර්ධනය සඳහා කෘත‍්‍රිම ගර්භාෂයක් සාර්ථකව අත්හදා බලමින් පවතින බව  ඕස්ටේ‍්‍රලියානු පර්යේෂකයෝ පවසති.

මෙවැනි පර්යේෂණයක් සිදුකරනුයේ ලොව දෙවැනි වරට වන අතර මීට පෙර පෙනිසෙල්වේනියාවේ පිලඩෙල්පියා පර්යේෂකයෝ විසින් සිදුකළහ.

නොමේරූ ළදරු උපත් අනාගතයේදී ආරක්‍ෂාකර ගැනීම පර්යේෂකයෝ බලාපොරොත්තුවේ. තරල පිරවූ කෘත‍්‍රිම ගර්භාෂය සත්ත්වයාගේ ඉන්ද්‍රීයන් වර්ධනයට උපකාරී වන බව විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරති. 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සෑම වසරකම ඉතා අවදානම් තත්ත්වයේ පසුවන නොමේරූ දරුවන් 30,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් උපදිති. 

බටහිර  ඕස්ටේ‍්‍රලියානු විශ්වවිද්‍යාලය,  ඕස්ටේ‍්‍රලියානු කාන්තා හා ළදරු පර්යේෂණ පදනම හා ජපානයේ ටොහොකු විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ පර්යේෂකයන් පවසනුයේ සතියක් තුළදී කෘත‍්‍රිම ගර්භාෂයේ බැටළු පැටවන් වර්ධනය වී තිබූ බවයි. මෙම නව ක‍්‍රමවේදය පර්යේෂකයන් හඳුන්වනුයේ ‘එක්ස්-විවෝ යුටේරින් එන්වරොන්මන්ට්’ ලෙසිනි.