(මත්තේගොඩ ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න)
ඩෙංගු උවදුර මැඩලීමේ අරමුණින් හෝමාගමට නුදුරු ගමක පිරිසක් මීට වසරකට පමණ පෙර සංවිධානයක් පිහිටුවා ගෙන තිබුණි.


ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු උවදුර මැඩලීම සඳහා ශ්‍රමදාන පවත්වමින් විවිධ වැඩ සටහන් හා ප්‍රචාරණයන් නිරන්තයෙන් සිදු කෙරිණි.


ඒ අතර පසුගියදා කසළ පොළක් සංවිධානය කෙරිණි. එය දින තුනක් පුරා පැවති අතර ප්‍රදේශයේ ගම් තුනක දිරන හා නොදිරන කසළ ලෙස වෙන වෙනම භාර ගැනුණි.


එය අවසානයේදී පළාත් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අධිකාරියේ නිලධාරීන් හා සංවිධායකයින් එක්ව ලද කසළ ගණනය කෙරිණි.


 ඒ අනුව ලැබූ කසළ තොග අතරින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබුණේ වීදුරු භාණ්ඩ බව පැවසේ.


ඒ අතර මත්පැන් බෝතල්වලට හිමිවූයේ ප්‍රධාන තැනකි. මෙය මෙටි්‍රක් ටොන් හත හමාරකි. ඒ අනුව ලැබූ හිස් මත්පැන් බෝතල් තොගයේ වෙළඳපල වටිනාකම (මත්පැන්  සමග) රුපියල් ලක්‍ෂ 74කට අධිකය. මේ බව ඇසු ඇසුවන් පුදුම වදන් මුමුණනු දක්නට ලැබුණි.


තවත් අයකු දෙයියෝ සාක්කි යැයි  පවසනු අසන්නට ලැබුණි.