(තිහගොඩ -  උපසේන ලියනගම)

අට වසරේ සිංහල උගන්වන ගුරුතුමිය විරුද්ධාර්ථ පද පිළිබඳ පාඩමක් කිරීමේදී එක් සිසුවකු දුන් පිළිතුරෙන් ගුරුවරිය අන්දමන්ද වූ පුවතක් වයඹ පළාතේ ගම්මානයකින් අසන්නට ලැබිණි.

විරුද්ධාර්ථ පදවල ස්වරූපය කියා දුන් ගුරුතුමිය සිසුනට එබඳු වචන පහ බැගින් ලියන්නට කීවිට එක් සිසුවකු ලියූ පිළිතුරෙහි ”උඩ-යට, අහස-පොළව” යන්න සමඟ ”අම්මා-තාත්තා” ද විය. ගුරුතුමිය කීවේ ”අම්මා-තාත්තා” යනු ස්ත‍්‍රී පුරුෂ ලිංග පද මිස  විරුද්ධාර්ථ පද නොවන බවයි.

”විරුද්ධාර්ථ පද කියන්නෙ එකිනෙකට හාත්පසින් වෙනස් පද. නාම පද ලියන්න එපා” ගුරුතුමිය කීවත් ”නෑ මිස් අම්මා, තාත්තා නියම විරුද්ධාර්ථ පද. දෙන්නා එකිනෙකාට හොඳටම වෙනස්.  ඕන දේකට හැමතිස්සෙම ගහමරා ගන්න හදනවා. අද උදෙත් ඇරගත්තා” කීවේ පන්තියේ සියලූම සිසුන් හිනස්සමිණි.

ගුරු විවේකාගාරයේදී මේ රස කතාව සෙසු ගුරුවරුන්ට කියත්දී බුද්ධාගම ගුරුතුමිය ”අනේ ඒ ළමය හරි මෙයා. ඔයාට වැරදිලා” කීවේ තම අත්දැකීම් ද ප‍්‍රකාශ කරමින්ලූ.