(මොරගොල්ලාගම - සිසිර කැලේගම)
බෞද්ධ සැදැහැතියන් ලෙසට වෙහෙර විහාරස්ථාන දියුණු කිරීමට කැප වූ පිරිසක් වයඹ පළාතේ ප්‍රදේශයක පිහිටි පන්සලක චෛත්‍යයේ ඉදිරි වැඩ නිම කරවා ගැනීම සඳහා සල්පිලට අරක්කු බෝතලයක් තබා ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා විය.


පොසොන් පෝය එළැඹීමට දින කිහිපයකට පෙර විහාරස්ථානයට ආධාර ලබාගැනීම සඳහා නාට්‍ය සංදර්ශනයක් හා සල්පිල් වෙන්දේසියක් මෙන්ම ආධුනික ගීත ප්‍රසංගයක් ද එහි පැවැති බව ප්‍රදේශවාසීහු පැවසූහ.


පන්සලේ පැවැති සල්පිල් වෙන්දේසිය යන අතරවාරයේදී අවසන් දින රාත්‍රියේදී ඇතැම් දායක පිරිස් එක්ව මෙම රටබීම බෝතලය වෙන්දේසියට තබා ඇතත් ඒ සම්බන්ධව ගමේ වැඩිහිටියන්ගෙන් අප්‍රසාදය පළ වූවත් තරුණ පිරිස් එක්ව තනි අභිමතයට අනුව ඔවුන් එය වෙන්දේසි කරවා ආදායමක් ඉපැයීමට කැප වී ඇති බවත් දැන ගන්නට ලැබිණි.