(ගලගෙදර - ජී.ජී.එම්. රත්නායක)

සමිතියේ ප‍්‍රධාන කාර්යාලයකදී එහි ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන ලේලිය හා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කටයුතු කරන නැන්දම්මා අතර ඇතිවූ ගුටි හුවමාරුවක් හේතුවෙන් දෙදෙනාම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර රෝහල් ගතකළ බව පොලිසිය කියයි.

ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේදී දෙදෙනා අතර ඇතිවූ බහින් බස්වීමක් දුරදිග ගොස් දෙදෙනාම ගුටි ඇනගෙන තිබේ. පළමුව පහර දුන්නේ යැයි කියන නැන්දම්මා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ශරීර ඇපමත නිදහස් කර මැයි මස 8 වැනි දින අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝග කළ බවත් ප‍්‍රතිකාර සඳහා දෙදෙනාම රෝහලේ නේවාසිකව ප‍්‍රතිකාර ගැනීමට ඇතුළත් කළ බවත් පොලිසිය කියයි.