(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)
පහ වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සුන්දර ළමා කාලය දරුවන්ට අහිමි කරන මහත් ඛේදවාචකයක් වී ඇත. දරුවන්ගේ මාපියන් මෙන් වැඩිහිටියන් ද මේ කෙරේ අනවශ්‍ය අවධානයක් යොමු කිරීම නිසා ඔවුන් විභාගයෙන් සමත් කරවීමට විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරති. 


පසුගියදා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවකු සමඟ සිය ආච්චි ප්‍රකට දේවාලයකට ගියේ දරුවාට විභාගයෙන් ඉහළ ජයක් ගැනීමට පූජාවක් කිරීමටයි. ඇය පූජාව අවසානයේ “මම ඔන්න පුතා ඉහළින්ම පාස් වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කළා” කියමින් “පුතා මොනවද පැතුවේ” යනුවෙන් දරුවාගෙන් විමසීය.


මඳක් සිතූ දරුවා “මම ඊළඟ ආත්මෙ මේ වගේ ශිෂ්‍යත්ව නැති රටක ඉපදෙන්න ප්‍රාර්ථනා කළා” කීවේ හැඟුම්බරවය. මෙය ඇසුණු ආච්චිට තරු පෙනුණාලු. වයඹ පළාතෙන් ඇසුණු සත්‍ය පුවතකි.