(කලවාන - උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම)
මතින් පදම් වී සිටි අයකු රාත්‍රියේ අසල තේ කඩයකට ගොඩවූයේ උණු තේ කෝප්පයක් බීමටය.


තේ කඩයේ හිමිකාරිය මැදිවියේ කාන්තාවකි. ඔහු කඩයට ගොඩවන විට විදුලිය විසන්ධි වී තිබුණි. කඩය ආලෝකවත් කිරීමට යාන්තමට ඉටිපන්දමක් දල්වා තිබුණි. 


ඔහු කඩය හිමි කාන්තාව අමතා ‘අක්කේ පැණි වළල්ලයි ටී යාරයයි’ යැයි පවසා ඇත. කාන්තාව මුලින් පැණි වළල්ලක් දීසියක දමා ගෙනවිත් මේසය මත තබා පසුව කිරි තේ කෝප්පයක් ගෙනවිත් දී ඇත. තේ පානය කළ තරුණයා අදාළ මුදල ගෙවා පිටව ගියේය. ඊට ටික වෙලාවකට පසුව විදුලිය ද ලැබී ඇත. මේසය අස් කිරීමට පැමිණි කඩ හිමි කාන්තාව තමන් මදුරුවන් සඳහා දල්වා තිබූ මදුරු දඟරය අතුරුදන් වී ඇති බව දැක අන්දුන් කුන්දුන් වූවාය. කෙසේ වෙතත් දීසිය මත ඉතිරිව තිබූ පැණි වළල්ල දැක ඇයට කාරණය අවබෝධ වී තිබේ. තරුණයා පැණි වළල්ල බව සිතා මදුරු දඟරය කා ඇති බව ඇයට අවබෝධ වී තිබේ.


ඔහු රෝහල්ගත කර ඇති බව ඇයට පසුව දැන ගන්නට ලැබී ඇත.