(කලවාන උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම)
මළ ගෙදර ගොස් බත් වෙනුවට රටලූනු පිඟානක් කෑ පුද්ගලයකු පිළිබඳව ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වේ. 


සිද්ධිය මෙසේය. 


ඔහු නගරය අසල ගමක පිහිටි මළ ගෙදරකට බීමතින් රාත්‍රී කාලයේ සහභාගී වී ඇත. මධ්‍යම රාත්‍රී වනතුරු මළ ගෙදර කැරම් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි අතර පසුව මළගෙදර නිවැසියන් ඔහුට රාත්‍රී ආහාරය සඳහා පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබේ. 


පසුව ඒ අසල නිවසක මිදුලක තැනූ ආවරණයක සකස් කර තිබු ආහාර ලබා ගැනීමේ ස්ථානයට ගොස් තිබේ. මෙම මළ ගෙදර ආහාර සපයා ඇත්තේ බුෆේ ක්‍රමයටය. 


ඔහු එහි යනවිටම විදුලි බලය විසන්ධි වී ඇති අතර එම අවස්ථාවේ ඔහු සාමාන්‍ය බුෆේ ක්‍රමයට ආහාර බෙදා ගෙන අනුභව කිරීමට පටන් ගෙන තිබේ. 


කෙසේ වෙතත් ව්‍යාංජන සමග කෑමට ගන්නා සියලු බත් වෙනුවට ලූනු තැබීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු මවිතයට පත්ව ඇත. පිඟාන කොයි පැත්තට හරවා අනුභව කළත් ලූනුම හසුවීම ගැන ඔහු මවිතයට පත්ව ඇත. විදුලිය නැවත එනවිට ඔහුට ලූනු සමග මිරිස් කරල් කැවීම හේතුවෙන් වෙරි සිඳී ගොස් තිබේ. 


ලයිට් ආ පසු පිඟාන දෙස බලද්දී තමන් අඳුරේ බෙදා ගෙන ඇත්තේ ලූනු සම්බෝලය බව දැක හිමින් සැරේ එතනින් මාරු වී අසල තිබු රෑ කඩයකට පැමිණ තේ බී කුස ගින්න නිමා කර ගත්තාලු.