(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)
භූත වැඩ කිරීමට ගොස් තම රැකියාව නැති කරගත් සහන මුරකරුවකු පිළිබඳ පුවතක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණේ ඌව පළාතේ අගනුවර අසල කාර්යාලයකිනි.


මතට ලැදි මේ සහන මුරකරු කාර්යාල වේලාව තුළ මතින් වැළකී සිටියත් කාර්යාල වේලාවෙන් පසුව කෙළින්ම ගියේ තමා හඳුනන සුරා පොළකටය. එදින කාර්යාලය වසා යතුරු කැරැල්ල පොලිසියට බාර දිය යුතුවුවත් යහළුවකුගේ ඉල්ලීමකට ඔහු හොර සුරාපොළට ගියේ යතුරු කැරැල්ල ද ඉණේ ගසා ගෙනය. එහිදී සුළු ආරවුලක පැටළුණු ඔහු ගෙදර ගියේ කෝපයෙන් පිපිරෙමිණි.


පසුවදා කාර්යාලයට යාමට යතුරු කැරැල්ල සෙව්වත් එය නොවීය. පෙරදා වූ ගැටුම සිහි වූ ඔහු හොර සුරාපොළ අසල වූ කඩයට ගොස් මේ ගැන විපරම් කරන විට මුදලාලි යතුරු කැරැල්ල දුන්නේ “ඔය භූත වැඩකරලා රස්සාවටත් ඇන ගනින්” කියමිනි.


යතුරු කැරැල්ල රැගෙන කාර්යාලයට වාත වේගයෙන් ගියත් ඒ වනවිට කාර්යාල නිලධාරීන් සමග ලොක්කා ද එළියේ සිටියහ. එදිනම ඔහුගේ මුර සේවය අත්හිටුවා දැන් පරීක්ෂණයක් කරනවාලු.