(සිටිනාමළුව - අනීෂා මානගේ) 

උපකාරක පන්ති සඳහා පැමිණෙන තරුණ තරුණියන් අතර බෙදාහරින අත්පත්‍රිකා තැන තැන විසිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒවා බෙදා හරින පුද්ගලයන්ට ලබා දුන් අපූරු දඬුවමක් පිළිබඳව තංගල්ල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා පසුගියදා හෙළි කළේය. 


තංගල්ල නගරයේ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පන්ති පවත්වන එක්තරා ගුරුවරයකු තම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා අත්පත්‍රිකා බෙදා හැරීමට තෝරාගෙන තිබුණේ මැදිවියේ පසුවූ දෙදෙනෙකි. එක් අයකුට රුපියල් පන්සියයක් බැගින් මුදලක් ගුරුවරයා විසින් ඔවුනට ගෙවා තිබිණි. මොවුන් දෙදෙනා තංගල්ලේ උපකාරක පන්ති පැවැත්වෙන ස්ථානයක මාර්ගය දෙපස සිට උදෑසන පන්ති සඳහා පැමිණෙන තරුණ තරුණියන්ට අත්පත්‍රිකා බෙදමින් සිටින ආකාරය තංගල්ල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා ස්වල්ප වේලාවක් බලා සිටියේය. 


තරුණ තරුණියන් එම අත්පත්‍රිකා අතට ගෙන කියවා මාර්ගයට විසි කරන්නේ එයින් ඔවුන්ට ප්‍රයෝජනයක් නොමැති නිසා වෙන්නට පුළුවන. නමුත් මොවුන් තංගල්ල නගරය අපිරිසුදු කරන ආකාරය දෙස බලා සිටි සභාපතිවරයා තීරණය කළේ අදාළ ගුරුවරයා සොයා ගොස් මෙහි දෙකෙන් එකක් බේරා ගැනීමටය. 


අත්පත්‍රිකා බෙදමින් සිටි දෙදෙනාගෙන් තොරතුරු විමසා සිටි සභාපතිවරයා අත්පත්‍රිකාවල හිමිකරු සොයා ගියේය. පන්තියක් අසලට පැමිණි ඔහු එහි සිටි සිසුන් දෙදෙනෙකුගෙන් ගුරුවරයා පිළිබඳව විමසා සිටියේ එක් අත්පත්‍රිකාවක් ඔවුන්ට පෙන්වමිනි. එම අවස්ථාවේ දී පන්තියේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරමින් සිටි ගුරුමහතෙකු පෙන්වූ සිසුන් දෙදෙනාට සභාපතිවරයා දැන්වූයේ අත්පත්‍රිකා බෙදීම සඳහා ලබා දුන් පුද්ගලයන්ටම යළි මුදල් ලබා දී තැන තැන විසිකර ඇති අත්පත්‍රිකා සියල්ලම එකතු කරන ලෙස ගුරුවරයාට දන්වන ලෙසය. 


සභාපතිවරයාගේ අණට කීකරු වූ ගුරු මහතා අත්පත්‍රිකා තරුණ තරුණියන්ට බෙදාදීම සඳහා බාරදුන් පුද්ගලයන් දෙදෙනාට යළි රුපියල් පන්සීය බැගින් රුපියල් දහසක මුදලක් ලබා දී තැන තැන විසිකරන ලද අත්පත්‍රිකා සියල්ලම එකතු කරන්නට ක්‍රියා කළේය. මොවුන් දෙදෙනා හැඳ සිටි සරම දෙකට නවා අත්පත්‍රිකා එකතු කර එය තුළට බහාලන ආකාරය සභාපතිවරයා බලා සිටි බව ද ඔහු සභාවේ දී පැවසුවේය.