මේ දින වල කොයි කාටත් ආර්ථික අමාරුකම් පෙරට වඩා දැනේ. හදිසියකට මුදල් අත මාරුවක් කර ගන්නට වුවද ලෙහෙසි නැත. 


පෙදරේරුවකු ලෙස කටයුතු කරන මේ කියන පුද්ගලයාට ද දරුවකුගේ අසනීපයකට රුපියල් දස දහසක පමණ මුදලක් අවශ්‍ය විය. 
දිනපතා වැඩ කළත් හොයන සොච්චම වරුවක් ජීවත් වන්නට මදිය. ඔහු දස අතේ කල්පනා කළේය. 


එකම ක්‍රමයයි ඇත්තේ පොලියා හම්බවෙලා ගිනි පොලියටවත් සල්ලි ටිකක් ඉල්ලා ගන්නවා. වෙන මොනවා කරන්නද? බිරිය කීවේ අවසන් තීරණය එය බව තහවුරු කරමිනි. 


මේ කියන පුද්ගලයා පොලී මුදලාලි සොයා රත්නපුර නගරයට ගියේ ඒ අනුවය. පොලී මුදලාලිගේ ආවතේවකරු ද ඔහු සමග විය. 
බොහෝ කරුණු කාරණා කී පසු කොන්දේසි හා නීති රෙගුලාසි ද පිට ඉල්ලූ ණය මුදල පෙදරේවරුවාට ලැබිණි. 


පළමු මාසයේ පොලිය ලෙස රුපියල් 1000 ක් ද අඩු කළ පසු රුපියල් 9000 ක මුදලක් අතට ලැබිණි. 


ඔහොම බෑ බං මම කියල කියලයි උඹට ණය ටික ඉල්ලලා දුන්නේ. පොලී මුදලාලිගේ ගෝලයාගේ භාෂාව ඔහුට තේරුම් ගියේය. 
පොලී මුදලාලි හා ගෝලයා හොඳට කන බොන දෙදෙනෙකි. යමු..... තිදෙනාම රත්නපුර තැබෑරුමකට රිංගුයේ දුර දිග නොබලමිනි. 
තිදෙනා දහවල් සිට රෑ වන තුරු තැබෑරුමේය. 


දහවලේ සිට හිස් කළ බෝතල්, කට ගැස්ම ආදියේ බිල ආ පසු පොලියට ගත් මුදල් ටික ද බිල ගෙවීමට පමණක් සීමා විය. 


පෙදරේරුවා නිවසට ගියේ වැනි වැනිය. යක්ෂයාරූඪව සිටි බිරිඳ පෙදරේරුවාට සැලකූ සැලකිල්ල ඇසී අහළ පහළ අය කනේ ඇබ ගසා ගත්තේ ඒ තරමට ශබ්ද පූජාව දරුණු වූ බැවිනි. 
(ගිරිමලේ අමරදාස අංගම්මන)