(බමුණාකොටුව එම්.එම්.එන්. හේරත්)
නීතිවිරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරය පොලිසියෙන් වටලා ඇති බවට ආරංචිවී කලබලයට පත්වී මේසය මත තිබූ එළවළු වෑන්ජනයට අත සෝදා කසිප්පුකරු නිවසින් දිව යෑමේ සිද්ධියක් වාරියපොල ආසන්න ප්‍රදේශයකින් වාර්තා විය.


සිද්ධිය මෙසේය.


පෙර දිනෙක පොලිසියෙන් එන බව ආරංචි මාර්ගයකින් දැනගත් පුද්ගලයා ඒ සෝදිසියෙන් දවල් කෑම කන අවස්ථාවේදී ඈතින් වාහනයක් ධාවනය වන හඬ ඇසී පොලිසියෙන් මගහැරීම සඳහා කෑම කන ගමන් කලබලයට පත්වී කෑම මේසයේ තිබූ එළවළු වෑන්ජනයට අතසෝදා නිවසින් මගහැර ගොස් ඇත.


මෙසේ ගිය සිය සැමියා ආගිය අතක් සොයා ගැනීමට නොහැකිව සිටියදී එදින රාත්‍රී 7 ට පමණ නිවසට ගොඩවැදී ඇති අතර සැමියාගෙන් ඒ පිළිබඳව විමසූ විට පොලිසියෙන් මග හැරීමට තිබූ හදිසිය නිසා එළවළු වෑංජනයට අතසෝදන්න ඇතියැයි සැමියා පැවසීය.