(කරන්දෙණිය එම්. සුසිල් ප්‍රියන්ත සහ පිටිගල ඩී. විජේසිංහ)
රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන සිය පියාට දහවල් බත්පත රැගෙන යාමට රෝහල් ආරක්ෂක අංශය ඉඩ නොදීමට විරෝධය පා ආරක්ෂක අංශ ඉදිරියේදී බිම වාඩිවී එම බත්පත ලිහාගෙන කෑ පුතකු පිළිබඳව පුවතක් දකුණු පළාතේ රෝහලකින් වාර්තා වේ.


රටේ දැනට උද්ගතවී ඇති ආරක්ෂක තත්ත්වය මත එම රෝහලේ නේවාසික රෝගීන් බැලීමට රෝහල් ආරක්ෂක අංශ වෙතින් අවසර පතක් නිකුත් කර තිබිණි. එම අවසර පත නොමැතිව රෝගීන් බැලීමට රෝහල් ආරක්ෂක අංශ කිසිසේත්ම ඉඩ නොදී තිබිණි.


මේ පුත්‍රයාට එදින එම අවසර පත ගෙන ඒමට නොහැකිවූයේ අමතකවීමෙනි. පියාට දහවල් බත්පත ලබාදීමට පමණක් මතකයේ තිබූ ඔහුට නිවසේ තිබූ අවසර පත ගැන මතක් නොවූයේ ගෙදර අය ද ඒ පිළිබඳව මතක් නොකළ නිසාය.


දුරබැහැර ගෙවා රෝහලට පැමිණි ඔහු සිය පියාට දහවල් බත දීමට රෝගීන් බැලීමට නියමිත වේලාව එනතෙක් පෝලිමේ සිටියේය. නියමිත වේලාව එළැඹුනි. ඔහු ද සිය පියා නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන වාට්ටුව සඳහා යාමට සැරසුණි. ඒ අවස්ථාවේ රෝහල් ආරක්ෂක අංශ රෝගියා බැලීම සඳහා රෝහලෙන් නිකුත් කර තිබූ අවසර පත්‍රය ඉල්ලා සිටියේය. දෙවියන් බුදුන් සිහිවූයේ එවිටය. 


එය ගෙන ඒමට අමතක වූවා යැයි කීවත් ඔහුට සිය පියාට දහවල් බත් පත රැගෙන යාමට ඉඩ ලබා නොදුනි. කොතරම් පෙරැත්ත කළත් ඒ සඳහා ඔහුට අවසර නොලැබිණ.


සිය පියාට බත්පත ගෙනයාමට ඉඩ නොදුන්නොත් එය මෙතනම දිගහැර තමා කන බවට ආරක්ෂක අංශ වෙත තර්ජනාත්මකව කීවත් ඔවුහු එය ගණන් නොගත්හ. ඉන්පසු ඔහු රෝගීන් බැලීමට පැමිණි දෙනෝදාහක් බලා සිටියදී ආරක්ෂක අංශය ඉදිරිපිට බිම වාඩිවී පියාට ගෙන ආ බත්පත ලිහාගෙන කෑවේය.