(තිහගොඩ - උපසේන ලියනගේ)

දකුණු පළාතේ ප‍්‍රධාන නගරයක් මධ්‍යයේ වූ සුදු ඉර මතින් පාර මාරුවීමට ගිය යුරෝපීය ඇඳුමැති පුද්ගලයෙකි. වේගයෙන් ආ කැබ් රියක් සුදු ඉර මතින් ගියෙන් ඔහු එහි නොවැදී බේරුණේ අනූ නමයෙනි.

මඳ දුරක් ගිය වාහනය නතර විය. එහි වූ පුද්ගලයා වීදුරු කවුළුව හැර ඔහු සමඟ සිනාසුණේය. මේ ඔහුගේ හිත මිතුරෙකි. ඔහු ළඟින් වේගයෙන් ගොස් තිබුණේ විහිළුවටය. ඔහු සුහද කතාවට මුල පිරුවා පමණකි.

වේගයෙන් ඒ අසලට ආ පොලිස් නිලධාරියකු ඔහුගෙන් රියැදුරු බලපත‍්‍රය ඉල්ලූවේ ‘‘මිනී මරන්නද හැදුවේ’’ කියමිනි. මේ වනවිට මගීහු පිරිසක්ද ඒ අසලට පැමිණියහ.

‘‘මේ මගේ යාළුවෙක් රාළහාමි විහිළුවක් කරලා තියෙන්නේ’’ අනතුරට පත්වීමට ගිය යාළුවා කීවේ යටහත් පහත්වය.

‘‘යාළුවොත් එක්ක විහිළු තහළු කරනවා මිතුරු හවුලෙදි මේක මහපාර.’’ කීවෙන් රියැදුරු මිතුරාට තරු පෙනිණි.

ඔහුගේ බලපත් සියල්ල පරීක්ෂා කළ පොලිස් නිලධාරියා ඔහුට ආපසු යාමට කීවේ තද අවවාදයක් කරමින්ලූ.